Založenie s.r.o.


Spoločnosť REALITNÉ INVESTÍCIE, s.r.o. ponúka služby súvisiace so založením obchodných spoločností. Najčastejšou formou obchodnej spoločnosti je spoločnosť s ručením obmedzeným. V prípade záujmu je súčasťou naších služieb aj ďalšia starostlivosť o založené spoločnosti.
Pri založení spoločnosti s ručením obmedzeným zabezpečíme v súlade s Vašími požiadavkami:
- kompletnú dokumentáciu potrebnú pre založenie
- vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení
- správne poplatky súvisiace s vydaním osvedčenia o živnostenskom oprávnení (v cene sú voľné živnosti  
  v akomkoľvek počte)
- žiadosť o vydanie súhlasu správcu dane so zápisom spoločnosti do OR
- vypracovanie a podanie návrhu na zápis spoločnosti do obch. registra
- úhradu súdneho poplatku (je súčasťou ceny)
- registráciu u správcu dane (pridelenie DIČ)
- v prípade potreby žiadosť o registráciu platiteľa DPH

Celý proces realizujeme bez nutnosti Vašej účasti. Vaša súčinnosť sa vyžaduje len pri úradnom osvedčení Vášho podpisu potrebnej dokumentácie.

Cena za kompletné založenie s.r.o. je 330,- €.
Súčasťou ceny je súdny poplatok, poplatky za vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení - voľné živností bez obmedzenia počtu.

Súčasťou ceny nie sú poplatky za úradné osvedčenie podpisov potrebnej dokumentácie, poplatky súvisiace s vydaním osvedčenia o živ. opr. - viazané a remeselné živnosti.

Realizujeme aj:
- zápis iných právnických osob do obchodného registra v cene od 330,- €
- zápis fyzickej osoby podnikateľa do obchodného registra v cene 166,- €

REALITNÉ INVESTÍCIE, s.r.o. - urobte prvé kroky s nami.

Pre založené spoločnosti zabezpečujeme zmeny zapisovaných údajov v obchodnom registri, prevod obchodných podielov, prípravu listín na uloženie do zbierky listín, zasadanie valného zhromaždenia a pod.